Snookerfreak - huistoernooien
home | forum | inloggen | registreer
financieel overzicht  | informatie  | uitslagen  | wedstrijdreglement
Wedstrijdreglement
Inleiding
Hieronder vind je het volledige wedstrijdreglement voor de huistoernooien. Dit reglement kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd door de wedstrijdleiding. Dit reglement is voor het laatst bijgewerkt door Hilbert van Dijk.
Inschrijving
* Reguliere huistoernooien
Inschrijven voor het huistoernooi kan tot uiterlijk 13:15 uur op de wedstrijddag. Inschrijving dient te geschieden bij de wedstrijdleiding van het toernooi. Je kunt je natuurlijk ook al eerder opgeven, zowel telefonisch (06 - 2294 5703) als per e-mail (info@snookerfreak.nl). Houd er wel rekening mee dat e-mail soms met vertraging binnen kan komen, geef het dus tijdig door. Inschrijven bij het personeel van SPC Heerenveen is op eigen risico!

* De Masters
Voor de Masters kun je je niet inschrijven. Je zult voor dit toernooi een persoonlijke uitnodiging ontvangen van de wedstrijdleiding als je voor dit toernooi in aanmerking komt. Hiervoor dien je bij de top 8 op de ranglijst te staan. Op grond van de prestaties over alle huistoernooien van het betreffende seizoen, zal deze ranglijst door de wedstrijdleiding worden samengesteld en gepubliceerd op de website. De 8 personen met de meeste punten zullen worden geplaatst voor de Masters, met als regel dat deze personen minimaal 6 (zes) huistoernooien moet hebben meegespeeld. Er kán door de wedstrijdleiding worden besloten reservespelers te plaatsen of om met minder spelers het toernooi te houden. Spelers die in aanmerking komen voor de masters zullen in een afwijkende kleur op de ranglijst worden getoond.
Worden de toernooien in 2 locaties gespeeld, dienen deelnemers minimaal driemaal te hebben meegespeeld in SPC Heerenveen om in aanmerking te komen voor de Masters.
Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding is in handen van Hilbert van Dijk, bereikbaar per telefoon op 06 - 2294 5703, of per email op hilbertvandijk@gmail.com.
Toegang op de speeldag
Op de wedstrijddag is de zaal open vanaf 13:00 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich uiterlijk om 13:15 hebben ingeschreven en uiterlijk 13:30 uur aanwezig zijn. Tevens dienen zij dan het inschrijfgeld te hebben voldaan aan de wedstrijdleiding. Bij het niet, of te laat, verschijnen kan de deelnemer van deelname worden uitgesloten, tenzij hij of zij een aannemelijke reden kan opgeven, zulks ter beooordeling van de wedstrijdleiding. Wordt een speler uitgesloten van deelname, telt deze deelname ook niet mee voor het verplichte minimum aantal deelnames om in aanmerking te komen voor de Masters.
Inschrijfgeld en prijzen
*Deelname aan een huistoernooi kost € 5,00 per toernooi, behalve als je nog nooit eerder aan een huistoernooi hebt deelgenomen, dan mag je eenmalig gratis meespelen. Het verschuldigde bedrag dient vóór aanvang van het toernooi te worden voldaan aan de wedstrijdleiding.
* Van de totale inleg van alle huistoernooien wordt minimaal 90% van de inleg beschikbaar gesteld voor de Masters. De wedstrijdleiding zorgt voor een verdeling van het prijzengeld.
Van het inschrijfgeld en het uitgekeerde prijzengeld, alsmede andere kosten, wordt een financieel overzicht gemaakt. Dit overzicht is uitsluitend te bekijken gedurende het lopende seizoen. Geld dat doorschuift naar een volgend seizoen, zal als zodanig worden vermeld. Het financieel overzicht kan je hier vinden.
Speelsysteem
Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem. Er wordt een zodanig aantal poules gevormd, dat er op een eenvoudige manier 4 of 8 spelers overblijven, die de volgende ronde gaan spelen. De wedstrijdleiding stelt het schema vast, voor de poules wordt geloot. Tot de finale wordt er gespeeld volgens een best of 3, bij weinig deelname kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
De finale wordt gespeeld volgens een best of 5, waarbij de finalisten in overleg ook een best of 3 mogen spelen (i.v.m. tijd). De wedstrijdleiding dient hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. De strijd om de derde en vierde plaats wordt beslist door een best of 3, tenzij de spelers voor aanvang van deze strijd overeenkomen een best of 1 te spelen, ook dit dient vooraf aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven.
De normale snookerregels zijn van kracht, met uitzondering van de miss-regel, die niet wordt toegepast, tenzij beide spelers voor aanvang van de wedstrijd anders overeenkomen.
De Masters wordt gespeeld volgens het knock-out systeem.
Puntenverdeling
Aan het einde van elk huistoernooi krijgt iedere deelnemer een aantal punten. De exacte verdeling van de punten (en hoe deze worden berekend) is te vinden op de uitslagenpagina.
Beslissingswedstrijd
Mochten de normaal te spelen wedstrijden geen uitsluitsel geven over de winnaar of de nummer 2 uit de poule, dan kan de wedstrijdleiding besluiten een beslissingswedstrijd te laten spelen. Er wordt dan gespeeld met alle kleuren en één rode bal. De veertien overgebleven rode ballen worden dus niet gebruikt. Er wordt bepaald welke speler begint, deze speler plaatst de enige rode bal links, danwel rechts tegen de lange band, ter hoogte van de roze spot. Vanuit deze uitgangspositie begint de speler het frame volgens de dan geldende snookerregels.
Slotbepalingen
Alle deelnemers worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor van dit reglement af te wijken zonder nadere aankondiging vooraf.
Copyright © 2010-2022 by Hilbert van Dijk, the Netherlands - www.snookerfreak.nl - disclaimer